CZEN

Technologická zařízení

PROJEKČNÍ PRÁCE :

Vyhotovujeme kvalitní projekční práce nových technologických zařízení. Našim zákazníkům nabízíme profesionální jednání s důrazem na individuální přístup a odborné poradenství.

OPTIMALIZACE :

Pro stávající technologická zařízení vypracujeme studii a návrhy na optimalizaci. Za cím si klademe vyšší efektivitu stávajícího zařízení, navýšení kapacity či využití modernějších technologií.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST :

Naše projekční kancelář Projekce Cihlář, s.r.o. poskytuje inženýrskou činnost pro technologická zařízení zahrnující zejména:

Zastoupení ve správních a stavebních záležitostech
Dopředné jednání s dotčenými orgány a osobami
Nabytí dokladů a stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí
Projednání návrhu na vydání územního rozhodnutí
Získání podkladů potřebných pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení
Projednání návrhu na vydání stavebního povolení
Spolupráce při výběru dodavatele
Účast při kolaudačním řízení stavby
Plynárenství - Projekce Cihlář

SPECIALIZACE :

Projekční práce
Vypracování studií
Rekonstrukce, opravy
Technická zařízení staveb
Jednotky pro úpravu vody
Výpočty vodovodních sítí
Čističky odpadních vod
Účelová zařízení a budovy

2019 © Projekce Cihlář, s.r.o.