CZEN

Vodohospodářství

PROJEKČNÍ PRÁCE :

Zajišťujeme projekční práce v vodohospodářském odvětví. Našim zákazníkům nabízíme profesionální jednání s důrazem na individuální přístup a odborné poradenství.

STUDIE :

Součástí projekčních prací, které poskytujeme, je i vypracování studií odkanalizování obcí a veřejných rozvodů vody. V rámci naší projektové činnosti zhovotujeme generely vodovodu a kanalizace.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE :

Nabízíme zpracování projektových dokumentací pro územní řízení a stavební povolení pro:

Vodovodní řady + přípojky
Kanalizace + přípojky
Plynárenství - Projekce Cihlář

SPECIALIZACE :

Vodovodní sítě
Kanalizační sítě
Generely vodovodu a kanalizace
Čističky odpadních vod

2019 © Projekce Cihlář, s.r.o.